Lớp dạy tại Bình Dương

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại Bình Dương

Mã số B.39– Ngày 29/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp.1
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: đường Thuận Giao 06, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương,
 • Mức lương: 1,8 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày, ưu tiên học sáng trong thời gian nghĩ hè.
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã Số S.37B Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Văn
 • Địa chỉ: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương,
 • Mức lương: 1,8 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số S.37A Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương,
 • Mức lương: 1,8 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã Số B.36– Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 5
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: TH Hồ Hảo Hớn, Phú An TX. Bến Cát, Bình Dương
 • Mức lương: 2,1 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Mã Số B.35– Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 11
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Becamex Bình Dương, Phú Hòa TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Mức lương: 1,6 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Chọn thứ.2 tới thứ..7 từ 13h tới 21h
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số B.34– Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 2
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Văn phòng Kp Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp Tp. Dĩ An, Bình Dương
 • Mức lương: 2,4 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Cô Giáo sư phạm tiểu học
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã Số B.33– Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: T,L,H
 • Địa chỉ: chợ Lái Thiêu, Kp Hòa Long Tp. Thuận An, Bình Dương
 • Mức lương: 2 ,4triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Mã Số B.32– Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 8
 • Môn dạy: T,L,H
 • Địa chỉ: Lê Hồng Phong, Phú Hòa (THCS Phú Hòa) TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Mức lương: 2,1 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số S.31 Này 18/5/2021

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: đường Lê hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thủ Dẩu, Bình Dương.
 • Mức lương: 1,6 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số B.30 ngày 17/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 5
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: TH Chánh Phú Hòa TX. Bến Cát, Bình Dương
 • Mức lương: 1,8 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên Kinh Nghiệm.
 • Hotline: