Lớp dạy tại Cần Thơ

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại Cần Thơ

Mã Số: C..114C– Ngày 3/5/2021– đã giao

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Môn Văn
 • Địa chỉ: Khu dân cư Nam Long, Phú Thứ, Cái Răng, cần Thơ
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 13h30 tới 21h30 các ngày, gia sư dạy 90 phút/ buổi
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: C..114B– Ngày 3/5/2021– đã giao

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Môn Văn
 • Địa chỉ: Khu dân cư Nam Long, Phú Thứ, Cái Răng, cần Thơ
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 13h30 tới 21h30 các ngày trong tuần.
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: C..114A– Ngày 3/5/2021– đã giao

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Khu dân cư Nam Long, Phú Thứ, Cái Răng, cần Thơ
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh từ 13h30 tới 21h30 các ngày trong tuần
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

mã số: C.109B– 15/4/2021

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: đường 30/3--Ninh Kiều--Cần Thơ
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: từ 17h tới 21h30 các ngày trong tuần
 • Yêu cầu: Cô Giáo.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

mã số: C.109A– 15/4/2021

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: đường 30/3--Ninh Kiều--Cần Thơ
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: từ 17h tới 21h30 các ngày trong tuần
 • Yêu cầu: Cô Giáo
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: C. 83—-Ngày 15/11/2020—Đã giao.

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Phường 13, Phường Hưng Thịnh, Cái Răng--gần cầu Quang Trung--Cần Thơ.
 • Mức lương: 800k
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Thứ.3: 15h tới 16h30 và Thứ.7: 16h tới 17h30.
 • Yêu cầu: Giáo Viên sư phạm anh
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: C.54– Đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 2
 • Môn dạy: anh văn
 • Địa chỉ: khu dân cư Hồn Phát
 • Mức lương: 1,2 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh tối
 • Yêu cầu: Cô Giáo sư phạm tiểu học
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Mã Số: C.53– Đã giao

 • Lớp dạy: lớp12
 • Môn dạy: TMôn Lý
 • Địa chỉ: Cách mạng Tháng 8-- Cần Thơ
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Học chiều
 • Yêu cầu: Cô giáo sư phạm lý
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: C.52– Đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ
 • Mức lương: 600k
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Rãnh các chiều trong tuần
 • Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Mã Số: C.51– Đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 3--Anh văn.
 • Môn dạy: Anh văn
 • Địa chỉ: đường 30/3--Ninh Kiều--Cần Thơ
 • Mức lương: 900k
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên Ngôn ngữ Anh
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152