Lớp dạy tại Nha Trang

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại Nha Trang

Mã Số: N..240B– Ngày 3/5/2021– đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 12
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: đường Ngô văn sở, khu dân cư quân đội ACC, Vĩnh Hòa, Nha Trang.
 • Mức lương: 1,2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 18h tới 21h30 các ngày trong tuần.
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: N..240A– Ngày 3/5/2021– đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 12
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: đường Ngô văn sở, khu dân cư quân đội ACC, Vĩnh Hòa, Nha Trang.
 • Mức lương: 1,2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 18h tới 21h30 các ngày, gia sư dạy 90 phút/ buổi
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: N.234— 12/4/2021

 • Lớp dạy: Lớp.12
 • Môn dạy: Môn Hóa
 • Địa chỉ: đường YerSin, Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 17h tới 21h2130 các ngày trong tuẩn và rãnh thứ.5,6 từ 13h30 tới 15h30 và thứ.7 từ 13h30 tới 17h30
 • Yêu cầu: Giáo viên sư phạ, Hóa
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp mã số: N.225— 1/3/2021

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: Toán và Hóa
 • Địa chỉ: đường Nguyển Đức Cảnh--Bình Tân--Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh chiều và tối các ngày trong tuần.
 • Yêu cầu: giáo viên kinh nghiệm
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp mã số: N.221–24/2/2021–đã giao

 • Lớp dạy: Lớp.1
 • Môn dạy: Báo bài
 • Địa chỉ: đường sinh Trung, Nha Trang.
 • Mức lương: 800k
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh thứ.3,6,cn từ 18h
 • Yêu cầu: Cô Giáo
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp mã số: N.219–17/2/2021–đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: T,L,H
 • Địa chỉ: Lư Giang, Phước Đồng, Nha Trang.
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 18h các ngày
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã Số: N.193—Ngày 25/11/2020

 • Lớp dạy: Lớp .4
 • Môn dạy: Báo Bài theo thời khóa biểu
 • Địa chỉ: Hẻm 404 Lê hồng phong--Nha Trang
 • Mức lương: 1,6 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh thứ.2,4,6,7,cn từ 18h tới 21h30
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Mã Số: N.192—Ngày 25/11/2020

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Báo Bài theo thời khóa biểu
 • Địa chỉ: đầu đường Vũng Đình--Hòn Nghê--Vĩnh Ngọc--Nha Trang
 • Mức lương: 1,35 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 14h tới 21h30 các ngày trong tuần. dạy 90 phút/ buổi.
 • Yêu cầu: Thầy giáo kinh nghiệm
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Mã số N.187– Ngày 23/11/2020

 • Lớp dạy: Lớp.11
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: đường Dươn Văn An--Bình Tân--gần Nguyễn Đức Cảnh&Phùng Hưng---Nha Trang.
 • Mức lương: 1,2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: h.sinh rãnh sáng thư.5 và tối thứ.3,5,6 từ 19h30.
 • Yêu cầu: Cô giáo ngôn ngữ anh
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Mã số N.191— Ngày 18/11/2020—-Đã giao.

 • Lớp dạy: Lớp.9
 • Môn dạy: T,L,H
 • Địa chỉ: Lê Hồng Phong - Nha Trang
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: 18h tới 21h30 và (thứ.5,7,cn): rãnh chiều tới tối và Thư.7,cn rãnh thêm sáng từ 8h.
 • Yêu cầu: Giáo Viên Kinh Nghiệm.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152