Lớp dạy tại Nha Trang

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại Nha Trang

Lớp N.153—23/3/2020

 • Lớp dạy: lơp 1
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Gần cầu Dứa---Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần: 2 H.sinh học chung.
 • Thời gian dạy: ưu tiên khung giờ 9h tới 10h30 hoặc chiều tối.
 • Yêu cầu: Cô Giáo sư phạm tiểu học
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp dạy gia sư mã số N.151B–15/3/2020

 • Lớp dạy: Lớp.7+lớp.3
 • Môn dạy: Văn và anh văn
 • Địa chỉ: Đường Tô Kí--Phước Đồng--Gần trường tiểu học Phước Đồng--Nha Trang.
 • Mức lương: 1,2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần/120 phút/ buổi
 • Thời gian dạy: thời gian nghĩ dịch H.sinh rãnh cả ngày. vào học thì h.sinh rãnh sau 18h các ngày. H.sinh lớp.7 học buổi chiều, rãnh buổi sáng.
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp dạy gia sư mã số: N.151A—15/3/2020

 • Lớp dạy: Lớp.7+ lớp.3 : chủ yếu lớp.7
 • Môn dạy: Toán+Lý
 • Địa chỉ: Đường Tô Kí--Phước Đồng--Gần trường tiểu học Phước Đồng--Nha Trang.
 • Mức lương: 1,2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần/120 phút/ buổi
 • Thời gian dạy: thời gian nghĩ dịch H.sinh rãnh cả ngày. vào học thì h.sinh rãnh sau 18h các ngày. H.sinh lớp.7 học buổi chiều, rãnh buổi sáng.
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp mã số: N.149–4/3/2020

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Môn Hóa
 • Địa chỉ: Lương Văn Can--Vĩnh Hải--Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.Sinh rãnh từ 15h tới 21h các ngày thứ.4,5,7. gia sư dạy 90 phút/ buổi.
 • Yêu cầu: Giáo Viên sư phạm hóa ra trường
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp mã số: N.148—25/2/2020

 • Lớp dạy: lớp.2
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Trương Định---Phước Hòa---Nha Trang.
 • Mức lương: 2,2 triệu
 • Số buổi: 5 buồi/ tuần
 • Thời gian dạy: thứ.2 tới thư.6 từ 17h tới 19h, dạy 90 phứt/ buổi.
 • Yêu cầu: Thầy giáo.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp cần gia sư N.147B – 2/22/2020

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Văn
 • Địa chỉ: Mai Xuân Thưởng - Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: học sinh rãnh từ 17h30 trở đi.
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Vui lòng Nhắn tin:///Zalo: 094.9191.152

Lớp cần gia sư N.147A – 22/2/2020

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Mai xuân Thưởng - Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: học sinh rãnh từ 17h30 trở đi.
 • Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
 • Hotline: Vui lòng Nhắn tin:///Zalo: 094.9191.152

Lớp dạy: N.146

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Môn Văn
 • Địa chỉ: Phong Châu Đất Lành--gần trường mẫu giáo đất lành-Vĩnh Thái--Vĩnh Thái--Nha Trang
 • Mức lương: 125.000/ buổi/ 90 phút
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh thứ.5 từ 17h tới 21h30; thứ.7 từ 13h30 tới 15h30 và cả ngày chủ nhật.
 • Yêu cầu: Cô giáo sư phạm văn
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp mã số: N.145B–6/2/2020

 • Lớp dạy: Lớp 5
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Vĩnh Điềm Trung--Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 18h các ngày
 • Yêu cầu: Cô giáo ra trường.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp mã số: N.145A– 6/2/2020

 • Lớp dạy: Lớp 5
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Vĩnh Điềm Trung--Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu 350k
 • Số buổi: 3 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 18h các ngày
 • Yêu cầu: Giáo viên sư phạm tiểu học.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152