Lớp dạy tại Nha Trang

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại Nha Trang

Lớp cần gia sư NT302 (Đã giao)

 • Lớp dạy: Lớp 11
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Hoàng Diệu
 • Mức lương: 2 triệu/tháng
 • Số buổi: 2 Buổi/tuần
 • Thời gian dạy: T2, T4 từ 19h - 20h30
 • Yêu cầu: Giáo Viên Đại Học Sư Phạm Toán
 • Hotline: 094 9191 152 - 09199 25418

Lớp cần gia sư NT301 (Đã giao)

 • Lớp dạy: Lớp 12
 • Môn dạy: Tiếng Anh
 • Địa chỉ: Đống Đa
 • Mức lương: 2 triệu/tháng
 • Số buổi: 2 Buổi/tuần
 • Thời gian dạy: T2, T4 từ 19h - 20h30
 • Yêu cầu: Giáo Viên Sư phạm ngôn ngữ Anh
 • Hotline: 094 9191 152 - 09199 25418