Lớp dạy tại Nha Trang

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại Nha Trang

Lớp mã số: N.144—5/2/2020

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Đường 23/10--gần Cầu Dứa--Nha Trang
 • Mức lương: 1 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: H.sinh rãnh từ 17h30 các ngày trừ thứ.3
 • Yêu cầu: Giáo Viên sư phạm anh
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp mã số: N.143–8/1–đã giao

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Báo Bài theo thời khóa biểu
 • Địa chỉ: Trần Nhật Duật--Nha Trang
 • Mức lương: 2,5 triệu
 • Số buổi: 5 buồi/ tuần
 • Thời gian dạy: H.Sinh rãnh sau 18h các ngày
 • Yêu cầu: Cô Giáo ra trường kinh nghiệm
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp mã số: N.142– 8/1–đã giao

 • Lớp dạy: Lớp11
 • Môn dạy: T,L,H
 • Địa chỉ: Thôn Phú trung, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: học sinh rãnh các sáng
 • Yêu cầu: Thầy giáo kinh nghiệm
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp mã số: N.141—Ngày 6/1/2019

 • Lớp dạy: Lớp.2+Lớp.3: hai học sinh
 • Môn dạy: Báo bài
 • Địa chỉ: Thống Nhất--Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: sau 18h30 tới 21h30 các ngày. gia sư xếp giờ dạy 120 phút/buoi
 • Yêu cầu: sinh viên Nữ
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn zalo cùng số: 0949191152

Lớp Mã Số: N.139—Ngày 4/1/2019

 • Lớp dạy: lớp12
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Lê Thánh Tôn--Nha Trang--Sau lưng WinCom
 • Mức lương: 1,8 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh từ 17h tới 21h30 trừ thứ.2&4 và rãnh thêm thứ.7 từ 10h và cả chiều thứ.7 và cả ngày chủ nhật.
 • Yêu cầu: Cô Giáo sư phạm toán
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp Mã Số: N.138—Ngày 4/1/2019

 • Lớp dạy: lớp.9
 • Môn dạy: Toán+Lý+Hóa
 • Địa chỉ: Gần Cầu Phong Châu---Nha Trang
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh chiều tới tối trừ chiều thứ.3&5
 • Yêu cầu: Giáo Viên Kinh Nghiệm.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 094.9191.152

Lớp cần gia sư N.134C – 11/12/2019

 • Lớp dạy: Lớp11
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Đường 20 -Khu Hà Quang - Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh các buổi sáng thứ 2,3,cn và các tối từ 18h tới 21h30
 • Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
 • Hotline: Vui lòng Nhắn tin:///Zalo: 094.9191.152

Lớp cần gia sư N.134B – 11/12/2019

 • Lớp dạy: Lớp11
 • Môn dạy: LÝ
 • Địa chỉ: Đường 20 -Khu Hà Quang - Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh các buổi sáng thứ 2,3,cn và các tối từ 18h tới 21h30
 • Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
 • Hotline: Vui lòng Nhắn tin:///Zalo: 094.9191.152

Lớp cần gia sư N.134A

 • Lớp dạy: Lớp11
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Đường 20 -Khu Hà Quang - Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh các buổi sáng thứ 2,3,cn và các tối từ 18h tới 21h30
 • Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
 • Hotline: Vui lòng Nhắn tin:///Zalo: 094.9191.152

Lớp cần gia sư N.133 . Đã giao

 • Lớp dạy: Lớp11
 • Môn dạy: Hóa
 • Địa chỉ: Lê Hồng Phong2 - Nha Trang
 • Mức lương: 1,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Học sinh rãnh các buổi sáng
 • Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
 • Hotline: Vui lòng Nhắn tin:///Zalo: 094.9191.152