Lớp dạy tại TPHCM

Tất cả Giáo viên trung tâm luôn thấu hiểu Gia Sư

Lớp dạy tại TPHCM

Mã Số S.77 Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Đường số 7 - Bình Tri Đông B - Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Chọn thứ.2 tới thứ..7 từ 13h tới 21h
 • Yêu cầu: giáo viên
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.76 Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 3
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Kinh A - Lê Minh Xuân - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2,1 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.75 Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 4
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Hà Duy, Bình Mỹ - H.Củ Chi - Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2,1 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.74 Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 12
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Lạc Long Quân, Phường 3 - Quận 11 - Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Chọn thứ.2 tới thứ..7 từ 13h tới 21h
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.73 Ngày 19/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 11
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Đường số 106, Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 1,8 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Chọn thứ.2 tới thứ..7 từ 13h tới 21h
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.72

 • Lớp dạy: Lớp 10
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Cầu Xây 2, Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
 • Mức lương: 2 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Chọn thứ.2 tới thứ..7 từ 13h tới 21h
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.71

 • Lớp dạy: lớp.8
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Nguyễn Tuyển, Bình Trưng Tây, Q2, TPHCM
 • Mức lương: 1,7 triệu
 • Số buổi: 2 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.70 — 17/5/2021

 • Lớp dạy: lớp.3
 • Môn dạy: Anh Văn
 • Địa chỉ: Kênh Trung Ương, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM
 • Mức lương: 2,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.69 — 17/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp 6
 • Môn dạy: Toán&Lý
 • Địa chỉ: Quốc Lộ 50, Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM
 • Mức lương: 2,5 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179

Mã Số S.68 17/5/2021

 • Lớp dạy: Lớp.3
 • Môn dạy: toán+tiếng việt
 • Địa chỉ: Võ Chí Công, Phú Hữu, Quân 9.
 • Mức lương: 2,4 triệu
 • Số buổi: 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy: Rãnh cả ngày
 • Yêu cầu: Giáo Viên.
 • Hotline: Bạn nào dạy được vui lòng nhắn tin hoặc nhắn Zalo cùng số: 0919583179